ריצוף חוץ - קלאסונית

  עובי אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר משקל מ"ר גוונים וגמרים
 קלאסונית 1 6 11.5/17.2  2.7  48 138 אפור, צבע, קוקטייל, סיתות. 
 קלאסונית 2 6 11.5/11.5  1.8  71 138 אפור, צבע, קוקטיל, סיתות.

 קלאסונית

מעגל

6 3 מידות  1-1.8  / 138 אפור, צבע, קוקטיל, סיתות.

כותרת לסרטון