ריצוף חוץ סטייל בטון

  עובי אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר משקל מ"ר
סטייל בטון 7 30/45 21.7 7.4  161
סטייל בטון 7 35/50 28.1 5.7 161
סטייל בטון 7

40/60

45/60

38.7

43.5

4.2

3.7

 161

כותרת לסרטון