גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
קופינג R2 5 20/40 9.2 2.5 כוכרי

קופינג R2 5

25/30

25/40

25/60

8.62

11.5

17.25

3.33

2.5

1.66

כוכרי
קופינג R2 5

28/30

28/40

9.7

12.8

3.33

2.5

כוכרי
קופינג R2 5

30/30

30/50

30/60

10.35

17.2

20.7

3.33

2

1.66

כוכרי
קופינג R2 5 32/60 22.1 1.66 כוכרי
קופינג R2 4/5 33/40 15.2 2.5 כוכרי
קופינג R2 5

35/30

35/60

12.3

24.15

3.33

1.66

כוכרי
קופינג R2 5

40/30

13.8 3.33 כוכרי
קופינג R2 5 45/30 15.8 3.33 כוכרי
קופינג R2 5 50/40 23 2.5 כוכרי
קופינג R2 צד אחד

5

7

50/50

27.5

40

2 כורכרי

כותרת לסרטון