גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
קופינג מושב גל 9 40/40 25 2.5 אפור, כוכרי מסותת
קופינג מושב בר 18 45/40 45 2.5 אפור, כוכרי מסותת
קופינג מושב 10 40/30 25 3.33 אפור, כוכרי מסותת

קופינג מושב 14 45/40 37 2.22 אפור, כוכרי מסותת

כותרת לסרטון