גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים

6

7

23/50

23/50

15.9

18.5

2 כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7

28/30

13

3.33

כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7

28/33

 

14.3

3

כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים

7

8

30/30

14.4

16.4

3.33

כוכרי מסותת, מטולטש
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7 30/40 19.32 2.5 כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7 30/50 24.15 2 כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים

6

7

30/60

25

30

1.66

ככוכרי מסותת, מטולטש
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7

33/60

31.8 1.66 כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7 34/60 32.9 1.66 כוכרי מסותת
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים 7 40/40 25.76 2.5 כוכרי מסותת, מטולטש
קופינג פאזה 4 "מ 4 כיוונים

7

40/60

38.7

1.66 כוכרי מסותת, מטולטש

כותרת לסרטון