גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
קופינג כורכרי מנוסר

5

25/50

 

14.4

8 כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 5

30/50

17.2

6.6

כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 7

30/50 

24.1

6.6

כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר

7

30/60

29

5.5

כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 5 30/30 10.3 11 כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 7 30/30 14.5 11 כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר

5

23/350

9.2

12.4

ככוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 7

23/35

13 12.4 כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 5 30/460 13.8 8.3 כוכרי
קופינג כורכרי מנוסר 7 23/50 18.5 8.7 כוכרי

כותרת לסרטון