גובה אורך\רוחב גובה גבשושיות חוזק דחיסה מאושר גוונים וגמרים
GETTABETA T20 2/20 400 20 15 טון למ"ר בליטות גדולות שחור
GETTABETA Drain V 2/20 1860 8 23 טון למ"ר עם בד שחור
GETTABETA Drain 300 2/20 1860 8 30 טון למ"ר עם בד

שחור

GETTABETA Star 320  2/30 1860 7 32 טון למ"ר שחור

יריעה חוצצת רטיבות
למניעת עליה קפילארית בקירות

/ /  /  / שחור

כותרת לסרטון