גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
 במפר דגם A, גומיקס PVC 50 450/500 6.5 2 שחור, צהוב
במפר דגם B, גומיקס PVC 35 350/500 7 2 שחור, צהוב
אלמנט בלימה לרכב PVC 110 155/600 7 1.66

שחור

 אלמנט בלימה לרכב PVC  110  155/900  12.9  1.11 שחור
 אבן בלימה לרכב מבטון  12.5  22.5/90  58  /  אפור, צבע
אבן בלימה לרכב מבטון 12.5 22.5/180 116 / אפור צבע

כותרת לסרטון