משרביה קסטרא

  עובי אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר משקל מ"ר גוונים וגמרים
דגם קסטרא 10 40/40 21 6.25 131.25 אפור, כורכרי

כותרת לסרטון