משרביה ענת

  עובי אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר משקל מ"ר גוונים וגמרים
דגם ענת 10 40/40 28 6.25 175 אפור, כורכרי

כותרת לסרטון