משרביה איקס

  עובי אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר משקל מ"ר גוונים וגמרים
דגם איקס 20 10 20/20 9 25 225 אפור, כורכרי

דגם איקס 30 10 30/30 14.5 11 159.5 אפור, כורכרי

 

משרביה איקס

כותרת לסרטון