מדרגה גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"א גוונים וגמרים
מדרגה סטיל בטון 120 14.5 40/120  105  0.83  אפור

כותרת לסרטון