גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר
מודל חיפוי מנוסר 5 יחידות 3 35/58 14.2 5 מודלים
מנוסר 35 3 23/35 5.7 .12.4
מנוסר 23 3 23/23 3.8 18.5
מנוסר 11 3 11/23 1.82 39
מנוסר 50 3 30/50 10.8 6.6
מנוסר 50 3 23/50 8.3 8.5
מנוסר 30 3 30/30 6.5 11

כותרת לסרטון