גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר
מודל חיפוי מבוקע 5 יחידות 5 35/58 15.1 5 מודלים
מבוקע 35 5 23/35 6.1 .12.4
מבוקע 23 5 23/23 4.1 18.5
מבוקע 11 5 11/23 2 39
מבוקע 50 5 23/50 9 8.5

כותרת לסרטון