גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר
חיפוי סהרה מודל 5 יחידות 3 / 12.9 5.5 מודלים
מחיפוי סהרה 3 15/30 3.22 22
חיפוי סהרה 3 30/30 6.45 11
חיפוי סהרה 3 10/30 2.15 33.3

כותרת לסרטון