אבן שפה גובה אורך\רוחב משקל יחידה מס' יח' במ"ר גוונים וגמרים
אבן שפה גושנית רחבה משופעת 30 25  30/50 86 2 אפור, צבע, s.w
אבן שפה גושנית רחבה משופעת 25 23 25/50 80 2 אפור, צבע, s.w
אבן שפה גושנית רחבה משופעת R=50  25  R=50 80   אפור, צבע, s.w
אבן שפה גושית רחבה משופעת R=100  25  R=100  90   אפור, צבע, s.w

כותרת לסרטון