איטונג שטרבה

בלוק איטונג עם תעלה אנכית לחיבור הקיר לרכיבי בטון
הבלוק מספק בידוד תרמי לחגורות האנכיות, חוסך בטפסנות ומאפשר עבודה רציפה ללא המתנה לייבוש

אורך גובה עובי
פרדס חנה אשקלון
50 60 20/30 20-30

 

סיווג אש: סיווג מקסימאלי VI.4.4 לפי ת"י 755
עמידות באש: מעל 6 שעות! אינו פולט חומרים רעילים בשריפה.
חוזק הדבקות:
 0.5 מגפ"ס, עומד בדרישות תקן 1920 לחוזק הידבקות.
מקבל כל טיח תקני, אין צורך בטיח מיוחד או בהכנה מוקדמת לפני יישום טיח!

כותרת לסרטון