לינטל למחיצות

קורת איטונג משוריינת בפלדה ליישום חגורות מעל פתחים
חוסך בטפסנות וביציקות, בניה מהירה ורציפה ללא המתנה לייבוש

אורך גובה עובי
  
100/120/150/200 15/25  9/10 

כותרת לסרטון