תקרת בטרום

לוחות איטונג משוריינים לתקרת לוחות

אורך גובה/רוחב עובי
לפי דרישה עד 600 מ' 50 15-30


משקל מרחבי (מ"ק): 550-600 ק"ג

כותרת לסרטון