תקנים ואישורים

חברת איטונג עומדת בכל התקנים בתחום הבניה, ומתאימה את עצמה לסטנדרטים ההולכים ומחמירים משנה לשנה. בנוסף עומדת החברה בתקני איכות הסביבה מהמחמירים בעולם.

 *שימו לב: יש לפנות את כל שאריות החומר (חומרי הבנייה) כולל אריזות ניילון וסרטי קשירה לאתר פסולת בניין מורשה*

כותרת לסרטון